مجموعه نرم افزارهای روانشناختی واهو شامل تست های مختلف(شخصیت، بالینی، شغلی، استعداد یابی، هوش، رغبت،شغلی، تحصیلی و ..) روانشناسی و مشاوره شغلی و سازمانی با وسعت و سرعت زیاد در انجام آزمون ها به صورت فردی، گروهی، کامپیوتری، انلاین و مداد کاغذی است
برای اطلاعات بیشتر به سایت تخصصی نرم افزارهای روانشناسی مراجعه کنید
www.wahoo.ir
www.dpnami.ir

این صفحه پشتیبانی شرکت داده پردازی واهو است. از دست کاری و یا پاک کردن این صفحه جدا خود داری شود