بایگانی دسته‌ی: پیگیری ویژه

معرفی یک مرکز فعال ADHD

معرفی یک مرکز فعال و حرفه ای برای کمک به اختلال بیش فعالی در شرق تهران مرکز مشاوره و اختلالات یادگیری نواندیشان خرد یکی از درمانگران این مرکز ؛سرکار خانم عبدیان می باشد .