بایگانی برچسب: تبعات

طلاق والدین و اختلال بیش فعالی

کارگروه خبر آیه یار گزارش میکند : پژوهش اثر بیش فعالی فرزندان بر طلاق والدین در دانشگاه بوفالو ؛ نشان داد این والدین تقریباً دو برابر بیشتر    ؛ تا زمان 8 سالگی کودکشان طلاق گرفته بودند