مدرسه تربیت محور شیخ بهایی ، جناب آقای مبرهن و مهندس سعید منصوری؛ تقدیر ویژه و خالصانه از شما بزرگواران از طرف اولین مرکز فرهنگی بیش فعالی ایران و همه جامعه بزرگ بیش‌فعالی کشور، به پاس حمایت از افتتاح این مرکز خیریه ،تقدیم شما می‌گردد.