بایگانی برچسب: تعریف،نقص توجه،بیش فعالی

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بزرگسالان

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بزرگسالان گروهی از اختلالات روان پزشکی که در کودکی آغاز می شوند تا بزرگسالی تداوم می یابند و با پیامدهای نامناسب و جدی در زمینه های مختلف عملکردی افراد همراه می باشند. این بیماریها که با عنوان اختلالات تکاملی عصبی(رشدی) بزرگسالان دسته بندی می شوند متاسفانه به اندازه کافی […]